Pseudologia Fantastica

by Fabian Anton

Tag: Varatic

Maica Bededicta (Acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga) – Avva Glicherie cel de peste mări

O figură aparte o făcea în acele vremuri ieromonahul Glicherie, un Părinte cu mare viață duhovnicească. Noi îi spuneam Avva Glicherie cel de peste mări. Am avut ocazia să-l cunosc în primăvara lui 1958, cu cîteva luni înainte de a pleca la Domnul, cînd a venit pentru ultima dată în țară.

Avva Glicherie

Era moldovean de prin Bacău, crescut într-o familie cu un trecut ceva mai dificil, cu un tată ofițer de armată, dur și intransigent, căsătorit de trei ori. Sătul de viața avută în familie, cu o mamă vitregă ce nu-l înțelegea și cu un tată mult prea drastic, a plecat de acasă și a bătut la poarta mănăstirii Neamț.  Pe vremea aceea, în 1905, stareț la Neamț era vestitul Narcis Crețulescu, care l-a primit cu brațele deschise pe Glicherie, în scurt timp numindu-l chiar econom al mănăstirii și ceva mai tîrziu, în iarna lui 1913, Prea Sfințitul Antim l-a hirotonit preot.

De atunci avea să se schimbe viața Părintelui Glicherie. În plin război, prin 1914-1915, la porțile Neamțului a cerut adăpost un localnic ce abia sosise de peste mări și țări, tocmai din Canada. Căuta refugiu, adăpost în timp de război. I s-a dat adăpost tocmai în chilia Părintelui Glicherie și așa s-au împrietenit.

După ce a trecut războiul omul s-a întors în Canada și i-a trimis Părintelui o cartă anunțîndu-l că parohia românească de acolo are nevoie de un preot. Vine? Părintele Glicherie era pe atunci duhovnic la Rădeni, devenise faimos, toți credincioșii îl iubeau. Veneau la el la spovedit și maici de aici, de la Văratec, și de la Agapia, venea lume din toată zona asta.

Vreo șase-șapte ani a stat părintele la Rădeni și mult au mai tras de ei canadienii să-l aducă la ei acasă. Într-un final, prin 1921, Înaltul a acceptat cererea și i-a dat binecuvîntare să plece. Un an și jumătate a stat Glicherie acolo ca preot, dar nu i-a plăcut deloc și a cerut să vină înapoi în țară. Și s-a întors, Înaltul l-a primit înapoi, însă atîtea epistole primea de la credincioșii pe care-i păstorise peste ocean încît după un timp și-a schimbat părerea și a revenit în Canada.

A fost preot și în Regina, și în Windsor, și în Cincinnati… Dar unde nu a slujit. Oriunde era nevoie de un preot, avva Glicherie era primul care se oferea voluntar.

S-a stins prin 1958, uitat de moldovenii lui, iubit de emigranții care au găsit un loc mai primitor peste ocean.

Din volumul Maica Benedicta (Acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga)
„Oameni și întîmplări din trecutul mănăstirii
Văratec – convorbiri cu Fabian Anton“
în curs de apariție la editura „Vremea“  

Arhim. Arsenie Papacioc: „Să nu vă temeţi de nimic, dacă-l iubiţi pe Stăpânul a toate, Domnul Hristos!“

Scrisoarea de mai jos a fost adresată de Părintele Arsenie Papacioc maicii Agafia Roșca, cea care l-a adăpostit timp de un an de zile într-o chilie a mănăstirii Văratec pentru a-l salva astfel de arestare. Textul face parte din volumul de convorbiri duhovnicești „Chipuri de lumină la mănăstirea Văratec“ semnat de maica Benedicta (acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga) și apărut la editura „Vremea“.

 

Scumpă şi mult dorită Măicuţă Mare, Agafia

Dragostea Bunului Dumnezeu nu m-a părăsit deloc, aşa a simţit inima mea. Aici nu sunt fără lucrare în obşte şi zic că este prilej să constat ajutorul nesfârşit al dragostei lui Dumnezeu.

Vă trimit cu deosebită dragoste bucurie şi să fiţi cu adevărat prilej de mare şi adâncă bucurie că una după alta – urmărindu-vă viaţa – v-a dat prilejuri să vedeţi dragostea şi minunile lui Dumnezeu.

Măicuţă Agafia şi prea scumpă Ţaţă Evghenia. Vă am în dragoste mare că evlavia şi preţuirea mă îndeamnă să vă spun, şi una şi alta mă îndeamnă zic să vă păstrez cinstea şi prezenţa în toată viaţa mea. Fac parte din casă şi nu lipsesc de la necazuri şi vreau să ne bucurăm împreună de Casa Domnului Dumnezeului nostru.

Aud că nu sunteţi prea sănătoasă şi aceasta mi-a dat întristare omenească, dar ştiu că preţuiţi necazurile şi le înţelegeţi duhovniceşte. Mă conving mereu că acestea sunt arătarea dragostei Bunului Dumnezeu pentru unii din noi. Vă pomenesc neîntrerupt şi vă păstrez în taină încrederea şi nădejdea.

Veseliţi-vă Măicuţă şi nu cedaţi din nerăutatea cu care v-a împodobit Dumnezeu sufletul. Aceasta este puterea cea mai trainică spre împărăţia Dragostei, dragoste care te face să vezi că dincolo de păcat, de durere şi de moarte, există virtute, fericire şi nemurire. Şi iarăşi Măicuţă, dragostea satisface şi împlineşte nevoia de a trăi viaţa în plinătate, adică în sfinţenie.

Să nu vă despărţiţi de marea nădejde ce ştiu că o aveţi. V-a încercat Bunul Dumnezeu şi v-a dat la vreme gusturi bune şi apoi se iveşte un început de bătrâneţe înduhovnicit cu care să vă încununaţi făgăduinţele din inimă, şi casa, şi mănăstirea, şi cinul.

Măicuţă Mare Agafia, în limbajul nostru nu cunoaştem bătrâneţe şi nici întristare. Îngerii nu obosesc în veac şi nici nu sunt întrecuţi în vitejie. Să aveţi pace adâncă şi nu vă clintiţi pe frumuseţea Golgotei noastre.

Surioara Ileana e gata să vă bată la uşa vieţii, cu gând cu totul curat, să vă măriţi bucuriile şi dragostile. Eu am o mare bucurie şi cred că va găsi prilej deosebit să-şi împlinească gândul ei de foc. Daţi-i prima blagoslovenie în lucrarea cea mare a Bunului Dumnezeu.

Să rămânem cu toţi veselindu-ne că pentru inima mea se aprinde un foc mare şi inima mea este inima voastră. Să nu vă temeţi de nimic, dacă-l iubiţi pe Stăpânul a toate, Domnul Hristos. Păstraţi-vă în el şi fiţi fiice ale binelui. „Numai binele poate pune voinţa în mişcare.“

Vă trimit, Măicuţă Agafia, îndemn spre virtutea răbdării şi a sfintei iubiri şi să vă fie viaţa o rugăciune şi să vă fie timpul la mare preţuire şi toate să vă fie pentru Dumnezeu.

Lucraţi mai puţin şi odihniţi-vă mai mult. Ţineţi cont de ajutorul odihnei că poate veţi fi de o mare folosinţă în curând.

Să rămâneţi plină de dragoste şi şi veselită cu adevărat, să fiţi blagoslovenia casei şi iubirea şi bucuria tuturor.

Îmi amintesc cu respect de cum aţi început zborul nesfârşit şi îngeresc şi rămâneţi neuitată în inima mea pentru frumuseţile deosebite şi tainice pe care le ştiu, respectând copilul cel nevinovat pe care încercaţi să-l desăvârşiţi cu darul Bunului Dumnezeu, Ţaţă Evghenia.

Dragostea lui Dumnezeu să vă încălzească inima şi casa.