Margaux îmi scrie lumea despre tine
Că ești așa și așa și fel de fel
Unii te cred Țarină-n lumi străine
Decapitînd toți conții din castel
Alții jurau că te-au zărit aseară
Pe ciobul unei mări de ametist
Valsînd domol în trupul tău de ceară
Precum Paquin în filmul ăla trist
Lumea îți gravează cîrlionți și funte
Pistrui pe chipul tău cel sidefat
Dar nu e-n nimeni chip să te înfrunte
Și nimeni taina ta nu a aflat
Iar eu te port în fiecare noapte
Oricît mi-ar fi de toamnă și de greu
Și te feresc de toate aceste șoapte
și taci zîmbind în tot sărutul meu
Margaux îmi scrie lumea despre tine…